ปตท.-บางจากปรับลดราคาน้ำมัน30-60สตางค์ต่อลิตร 

ปตท.และบางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลดลง 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E20 และ E85 ปรับลดลง 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 23 เม.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 24.36, GSH95 = 16.95, E20 = 15.44, GSH91 = 16.68, E85 = 15.04, ดีเซล = 18.49, HSD-B10 = 15.49, HSD-B20 = 15.24, ดีเซลพรีเมี่ยม = 22.34 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.-บางจากปรับลดราคาน้ำมัน30-60สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ