กฟผ. เผยผลการรับสมัครผู้ว่าการ กฟผ. 


วันนี้ (24 เมษายน 2563) นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยเรื่องการรับสมัครผู้ว่าการ กฟผ. แทนนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. ที่จะครบวาระในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ว่า ตามที่ กฟผ. ได้เปิดรับสมัครสรรหาฯ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 17 เมษายน เวลา 08.00 น. – 16.00 น. เมื่อปิดรับสมัครแล้วมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ว่าการ กฟผ. จำนวนทั้งสิ้น  3 ราย ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับรองผู้ว่าการ กฟผ. ดังนี้

• นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง  รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

• นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์  รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน

• นายบุญญนิตย์  วงศ์รักมิตร รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ซึ่งมีคุณสมบัติเบื้องต้นเป็นไปตามประกาศแล้ว สำหรับขั้นตอนต่อไป คณะกรรมการสรรหาฯ จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียด และเข้าสู่ขั้นตอนพิจารณาการคัดเลือก โดยกำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับ การสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ จากนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ จะประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลและคัดเลือกเสนอรายชื่อผู้เหมาะสมต่อคณะกรรมการ กฟผ. เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

Comment : กฟผ. เผยผลการรับสมัครผู้ว่าการ กฟผ.
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ