เอสพีซีจีอัดฉีดเงินลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น ขนาด 480 เมกะวัตต์ 


ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า SPCG ได้มีการชำระทุนการพัฒนาโครงการโซลาร์ฟาร์ม "Ukujima Mega Solar Project" ครั้งที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 1,420,242,567 เยน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 และจะชำระทุน ครั้งที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 1,924,187,000 เยน ภายในเดือนเมษายน 2563 โดยโครงการ "Ukujima Mega Solar Project" มีขนาดกำลังการผลิตรวม 480 เมกะวัตต์ ณ เกาะ Ukujima เมืองซาเซโบ จังหวัดนางาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งมีผู้ร่วมลงทุนได้แก่ Kyocera Corporation, Kyudenko Corporation, Tokyo Century Corporation, Furukawa Electric Company Limited, Tsuboi Corporation ด้วยเงินลงทุนทั้งหมด 178,758,689,000 เยน หรือคิดเป็น 54,541,421,118 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนเท่ากับ 30.5112 บาทต่อ 100 เยน ณ วันที่ 24 เมษายน 2563) โดยมีอัตราหนี้สินต่อทุน 70 : 30 ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 17.92 เป็นเงินจำนวน 9,000,000,000 เยน โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาการก่อสร้าง 2562-2566 (มีนาคม)

Comment : เอสพีซีจีอัดฉีดเงินลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่น ขนาด 480 เมกะวัตต์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ