เอสพีซีจีมอบเงิน 2.2 ลบ. สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ชุดตรวจรักษาผ่าตัดในหลอดลมและหลอดอาหาร ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นจำนวนเงิน 2,273,750 บาท โดยมี พล.อ.สุรเดช จารุจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม ธนาคารออมสิน ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดทำประกันคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้บริหารและพนักงาน โดยได้ให้ความคุ้มครองทั้งในกรณีที่ตรวจพบการติดเชื้อและกรณีเจ็บป่วยร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากไวรัสโควิด-19 ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ดังนั้นความปลอดภัยของสุขภาพของพนักงาน จึงถือเป็นสิ่งสำคัญของบริษัทฯ

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งเราทุกคนต้องร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการหยุดการแพร่ระบาด และขอร่วมส่งกำลังใจและความช่วยเหลือ เพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Comment : เอสพีซีจีมอบเงิน 2.2 ลบ. สนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี