เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนทุนทรัพย์และอุปกรณ์การแพทย์ดูแลผู้ป่วย รวม 36 ล้านบาท 

 

ดร. กัมปนาท บำรุงกิจ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า เอ็กโก กรุ๊ป เล็งเห็นความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมยับยั้ง    การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชนในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งหลังจากที่บริษัทฯ บริจาคเงินจำนวน 15 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์หลักในการรักษาผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 24 แห่งทั่วประเทศ เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วยก่อนหน้านี้แล้วนั้น บริษัทฯ ได้เดินหน้าบริจาคทุนทรัพย์และระดมความช่วยเหลือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางแพทย์อย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

• สนับสนุนกองทุนนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ ภายใต้โครงการ "CU-RoboCOVID" เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์        ให้สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น โดยบริจาคเงินสนับสนุน 1,000,000 บาท

• อยู่ระหว่างสร้างห้องแยกโรคแรงดันลบ (Negative Pressure Room) ภายใต้งบประมาณ 3,000,000 บาท เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯ ที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสูงหรือมีความต้องการใช้งาน   โดยมีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบคุณสมบัติของห้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน

• ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดทำเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแรงดันลบ     (Negative Pressure Mobile Bed) จำนวน 30 เตียง ภายใต้งบประมาณ 2,000,000 บาท  

• เตรียมบริจาคหลอดไฟ UVC จำนวน 1,000 หลอด มูลค่ากว่า 700,000 บาท ผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนกลุ่ม SOS to Medical Staff in COVID–19 Fight จัดทำตู้อบฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย ด้วยแสง UVC จำนวน 250 ตู้ เพื่อส่งมอบแก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

• ร่วมกับ กฟผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงพลังงาน สนับสนุนงบประมาณ 15,000,000 บาท ในการจัดหาแอลกอฮอล์ภายใต้โครงการ "พลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19" ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศกว่า 9,800 แห่ง เพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และใช้ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคให้แก่ประชาชน

ขณะเดียวกัน โรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกที่ดำเนินการอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ยังได้จัดส่งความช่วยเหลือ ไปยังโรงพยาบาลศูนย์ตามภูมิภาค หน่วยงานด้านสาธารณสุขระดับชุมชน รวมถึงชุมชน ที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ในรูปแบบต่างๆ ได้แก่

• บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลศูนย์ในภูมิภาคต่างๆ ทั้งในพื้นที่ที่เอ็กโก กรุ๊ป มีโรงไฟฟ้าดำเนินการ และในจังหวัดที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงเป็นลำดับต้นๆ ของประเทศ พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 900 ชิ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เอสเค อีแอนด์เอส จำกัด พันธมิตรของเอ็กโก กรุ๊ป และผู้ถือหุ้นร่วมในโรงไฟฟ้าพาจู ประเทศเกาหลีใต้

• สนับสนุนหน้ากากปกป้องใบหน้าเพื่อป้องกันละอองฝอยและสารคัดหลั่ง (Face Shield) จำนวน             7,000 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 6,000 ชิ้น แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และชุมชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก

"เอ็กโก กรุ๊ป ขอเป็นอีกหนึ่งพลังร่วมของประเทศในการบรรเทาปัญหาและสนับสนุนภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ ตามวิสัยทัศน์ "เป็นบริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม" หรือ "Energy for Life" เพื่อให้คนไทยทุกคนผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน" ดร.กัมปนาท กล่าว

 

Comment : เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนทุนทรัพย์และอุปกรณ์การแพทย์ดูแลผู้ป่วย รวม 36 ล้านบาท