สนพ. ติดตามราคาก๊าซธรรมชาติ ช่วงสัปดาห์ที่ 3 เดือนเมษายน โดย LNG Spot ราคาปรับตัวลง
นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้ติดตามสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติ และสรุปรายงานช่วงวันที่ 20– 24 เมษายน 2563 โดยราคาปรับตัวลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จากความต้องการใช้ก๊าซฯ ในภูมิภาคเอเชียยังมีจำกัด ทั้งในประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่น

สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (LNG) วันที่ 20– 24 เมษายน 2563

ราคาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยเดือนมีนาคม 2563 อยู่ที่ 237.7220 บาท/ล้านบีทียู ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.4496 บาท/ล้านบีทียู

ราคา Spot LNG เฉลี่ยเดือนมีนาคม 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.279 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 3.245 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู

สถานการณ์ราคา Spot LNG

ราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.297 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 2.016 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู จากความต้องการใช้ก๊าซฯ ในภูมิภาคเอเชียยังมีจำกัดจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 โดยถึงแม้ว่าประเทศจีนจะเริ่มเปิดประเทศและเริ่มฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่ความต้องการใช้ก๊าซฯ ในภาคอุตสาหกรรมยังอยู่ในระดับต่ำ ในขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการใช้ก๊าซฯ จำกัด อีกทั้งผู้ซื้อพยายามรับเที่ยวเรือจากสัญญาระยะยาวตามเงื่อนไขสัญญา ส่งผลให้มีความต้องการซื้อ Spot น้อยลง

 

ราคาขายปลีกก๊าซ NGV (สถานีภายในรัศมี 50 กม.จากสถานีแม่)

ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563 (ตามมติ กบง. วันที่ 19 และ 25 มีนาคม 2563)

•             รถยนต์ส่วนบุคคล ราคา 15.31 บาท/กิโลกรัม

•             รถโดยสารสาธารณะ ราคา 10.62 บาท/กิโลกรัม

•             สำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลจากสถานีแม่มากที่สุด ราคา 19.31 บาท/กิโลกรัม (ไม่รวมภาษี อบจ.)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV อยู่ที่ 4,390 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 180.00 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการ NGV สะสมจำนวน 511 สถานี ทั้งนี้ มีสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 439 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 19 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 420 สถานี

Comment : สนพ. ติดตามราคาก๊าซธรรมชาติ ช่วงสัปดาห์ที่ 3 เดือนเมษายน โดย LNG Spot ราคาปรับตัวลง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ