ปตท. นำทีมปลูกป่าเชิงนิเวศ (มิยาวากิ) จ.ระยอง

17/03/2015 | 2195 | Tags : Event cate_sub_3_1

ปตท. นำทีมปลูกป่าเชิงนิเวศ (มิยาวากิ) จ.ระยอง           เมื่อเร็วๆนี้ นายประเสริฐ สลิลอำไพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมพนักงาน สถาบันปลูกป่า (สบป.)  ร่วมปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน ณ พื้นที่สถาบันปลูกป่า ปตท. ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ปลูกป่าตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program  : T-VER)สาขาป่าไม้ กับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ของ ปตท. เพื่อกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจนในอากาศ ฟื้นฟูระบบนิเวศ ลดปัญหาภาวะโลกร้อน  

 

-----------------------------------------


Comment : ปตท. นำทีมปลูกป่าเชิงนิเวศ (มิยาวากิ) จ.ระยอง