มูบาดาลา ปิโตรเลียม ประเทศไทย จัดงบประมาณ 1.7 ล้านบาทร่วมต้านภัย COVID-19

11/05/2020 | 334 | Tags : มูบาดาลา โควิด-19


 

นายชยวงศ์ โปษยานนท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายรัฐกิจ และนิเทศสัมพันธ์ บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท แก่นายแพทย์อุดม เชาวรินทร์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อร่วมฝ่าวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอยู่ภายใต้งบประมาณจำนวน 1,748,500 บาทที่ บริษัท มูบาดาลาปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้การสนับสนุนทางการแพทย์ และส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนอื่นๆ เช่น มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันบุคคลากรทางการแพทย์ (Medical PPEs) จำนวน 410 ชุด และเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคจำนวน 400 ชิ้นให้กับสถาบันบำราศนราดูร สนับสนุนงบประมาณการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์สำหรับหอผู้ป่วยวิกฤตให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี และส่งมอบอาหาร และเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งเจลล้างมือให้กับชุมชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลา ปัตตานี และกรุงเทพฯ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 และสนับสนุนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอีกด้วย  

Comment : มูบาดาลา ปิโตรเลียม ประเทศไทย จัดงบประมาณ 1.7 ล้านบาทร่วมต้านภัย COVID-19
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ