กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ ศรชล. ป้องกันประเทศจาก COVID-19

11/05/2020 | 206 | Tags : ปตท. ศรชล. โควิด-19


 

เมื่อเร็วๆ นี้ – นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (ซ้าย) พร้อมด้วย นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ (ขวา) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มอบเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งจัดหาจากผู้ผลิตในประเทศ เนื่องจาก ปตท. ไม่มีโรงงานผลิตแอลกอฮอล์เป็นของตนเอง ทั้งนี้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ยังได้ร่วมมอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กองทัพเรือ โดย พล.ร.อ.สิทธิพร มาศเกษม เลขาธิการ ศรชล. (กลาง) เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันโรค COVID-19 เพื่อนำไปใช้ในภารกิจของหน่วยงานในการดูแลพื้นที่ทะเลของประเทศ อาทิ การตรวจคนเข้าเมืองทางทะเล การตรวจคัดกรองผู้ใช้แรงงาน และผู้ประกอบการเกี่ยวกับธุรกิจประมง

Comment : กลุ่ม ปตท. ร่วมกับ ศรชล. ป้องกันประเทศจาก COVID-19
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ