ปตท.-บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์20-40สตางค์ต่อลิตร 


    ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 14 พ.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 26.66, GSH95 = 19.25, E20 = 17.74, GSH91 = 18.98, E85 = 16.39, ดีเซล = 18.79, HSD-B10 = 15.79, HSD-B20 = 15.54, ดีเซลพรีเมี่ยม = 22.64 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครComment : ปตท.-บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์20-40สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ