BLCP เดินหน้าโครงการ "ทำด้วยใจ ห่วงใยสังคม" 

นางพงษ์ธนา นิโรภาส ผู้จัดการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เป็นตัวแทนมอบหน้ากากผ้า และ Face Shield จำนวน 2,000 ชิ้น ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง สถานีตำรวจภูธรมาบตาพุด และทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง จังหวัดระยอง เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ ข้าราชการตำรวจและพนักงานในสังกัด โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์และส่งให้ให้ชุมชนพื้นที่ เป็นผู้ผลิตหน้ากากผ้า และ Face Shield เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 

 

Comment : BLCP เดินหน้าโครงการ "ทำด้วยใจ ห่วงใยสังคม"
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ