ปตท.-บางจากปรับราคาน้ำมันขึ้น 50สตางค์ต่อลิตร 


ปตท.และบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 19 พ.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 27.16, GSH95 = 19.75, E20 = 18.24, GSH91 = 19.48, E85 = 16.69, ดีเซล = 19.29, HSD-B10 = 16.29, HSD-B20 = 16.04, ดีเซลพรีเมี่ยม = 23.14 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.-บางจากปรับราคาน้ำมันขึ้น 50สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ