ปตท.-บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด30-50สตางค์ต่อลิตร
                ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 20 พ.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 27.66, GSH95 = 20.25, E20 = 18.74, GSH91 = 19.98, E85 = 16.99, ดีเซล = 19.79, HSD-B10 = 16.79, HSD-B20 = 16.54, ดีเซลพรีเมี่ยม = 23.64 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.-บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด30-50สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ