ปตท.-บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล30สตางค์ต่อลิตร 

                ปตท.และบางจาก ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์คงเดิม มีผล 22 พ.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 27.66, GSH95 = 20.25, E20 = 18.74, GSH91 = 19.98, E85 = 16.99, ดีเซล = 20.09, HSD-B10 = 17.09, HSD-B20 = 16.84, ดีเซลพรีเมี่ยม = 23.94 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.-บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซล30สตางค์ต่อลิตร