เรกูเลเตอร์จ่อปรับค่าไฟฟ้าฐานพ.ค.นี้

20/03/2015 | 2174 | Tags : News cate_sub_2_1

    เรกูเลเตอร์จ่อปรับค่าไฟฟ้าฐานพ.ค.นี้   น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือ เรกูเลเตอร์ เปิดเผยว่า เรกูเลเตอร์เตรียมประกาศอัตราค่าไฟฟ้าฐานของประเทศใหม่ในเดือน พ.ค. 2558 ทั้งนี้เนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าฐานปกติจะทบทวนใหม่ภายใน 3-5 ปี ซึ่งค่าไฟฟ้าฐานปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี 2554 แล้ว และถึงเวลาต้องปรับใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและต้องสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง  

อย่างไรก็ตามเรกูเลเตอร์จะพยายามดูแลไม่ให้ค่าไฟฟ้าโดยรวมปรับขึ้นจากปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ประมาณ 3.27 บาทต่อหน่วย เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในตลาดโลกปรับลดลงซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญให้ค่าไฟฟ้าฐานไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

ทั้งนี้ค่าไฟฟ้าฐานเป็นค่าไฟฟ้าที่เกิดการลงทุนโรงไฟฟ้า สายส่ง ค่าบริการต่างๆ ซึ่งไม่นับรวมค่าเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ซึ่งในส่วนนี้จัดเป็นค่า ไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(เอฟที) ที่จะเปลี่ยนแปลงทุก 4 เดือน ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงค่าไฟฟ้าฐานในครั้งนี้ ทางเรกูเลเตอร์จะเข้าไปตรวจสอบแผนการลงทุนและฐานะการเงินของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(พีอีเอ)และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ว่ามีการลงทุนที่เหมาะสมหรือไม่ โดยหากไม่ได้ลงทุนตามที่กำหนดแผนไว้ จะมีการเรียกเงินคืนให้กับประชาชนในรูปของเอฟทีต่อไป

นอกจากนี้พบว่า ที่ผ่านมา กฟผ.และกฟน. จะต้องจ่ายเงินให้กับ พีอีเอ 11,000 ล้านบาท เนื่องจากชดเชยกรณีที่พีอีเอลงทุนสายส่งไปทั่วประเทศ แต่ขายไฟฟ้าได้ในราคาที่เท่ากับ กฟผ.และ กฟน. ทั้งนี้เรกูเลเตอร์จะลงไปตรวจสอบว่า พีอีเอ ได้ลงทุนตามแผนหรือไม่ หากลงทุนน้อยกว่าที่แจ้งไว้ ทาง กฟผ.และกฟน.มีโอกาสลดการจ่ายเงินชดเชยลงได้ เพราะปัจจัยดังกล่าวนับเป็นต้นทุนหนึ่งที่มีผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชน รวมทั้งจะไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งว่าบริหารการเงินเหมาะสมหรือไม่ รวมทั้งการคิดว่าบริการไฟฟ้าจากประชาชนที่จัดเก็บอยู่ 38 บาทต่อเดือน ว่าเหมาะสมกับต้นทุนหรือไม่ด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป 

ส่วนคืบหน้าการส่งเสริมผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์บนหลังคา(โซล่าร์รูฟท็อป)นั้น ขณะนี้เรกูเลเตอร์ได้เปิดรับซื้อไฟฟ้าโซล่าร์รูฟท็อปเพิ่มเติมอีก 70 เมกะวัตต์ สำหรับกลุ่มบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เพื่อให้ครบตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ 100 เมกะวัตต์ โดยเรกูเลเตอร์เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.- 30 มิ.ย. 2558 โดยขณะนี้มีผู้แสดงความสนใจยื่นสมัครกับ กฟน.จำนวน 0.5 เมกะวัตต์ และทางพีอีเอ 7 เมกะวัตต์  ซึ่งถือว่าน้อยเนื่องจากกำหนดให้แต่ละครัวเรือนผลิตไฟฟ้าได้ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์  ทั้งนี้หากหมดเวลาการรับสมัครแล้ว แต่ยังไม่ครบเป้าหมายที่ 100 เมกะวัตต์ ทางเรกูเลเตอร์จะหารือกับกระทรวงพลังงานต่อไปว่าจะเปิดรับเพิ่มหรือไม่

น.ส.นฤภัทร กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้เรกูเลเตอร์ยังมีมาตรการดูแลคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม โดยเตรียมออก "สัญญามาตรฐาน" เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ข้อบังคับระหว่างการไฟฟ้ากับผู้บริโภค ซึ่งจะเป็นเกณฑ์ให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้บริโภคมากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาผู้บริโภคจะทำสัญญากับการไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งเป็นสัญญาที่การไฟฟ้าทำขึ้นเอง โดยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำกับ ซึ่งเรกูเลเตอร์จะจัดทำสัญญามาตรฐานขึ้น ซึ่งหากเสร็จแล้วจะออกประกาศต่อไป 

สำหรับสัญญามาตรฐานจะครอบคลุมกรณีการเก็บค่าไฟฟ้าย้อนหลัง ซึ่งต่อไปต้องมีกำหนดระยะเวลาย้อนหลังได้ไม่เกิน 6 เดือน รวมทั้งกรณีการตัดกระแสไฟฟ้าหากชำระเงินล่าช้า ควรต้องให้เกิดความยืดหยุ่น โดยไม่ตัดไฟฟ้าในวันเสาร์หรืออาทิตย์ และต้องให้ระยะเวลาผู้ใช้ไฟฟ้ามากขึ้นในการชำระเงินก่อนตัดไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันการไฟฟ้าจะตัดไฟหลังจากแจ้งเตือน 10-15 วันไปแล้ว เป็นต้น

------------------------------   

Comment : เรกูเลเตอร์จ่อปรับค่าไฟฟ้าฐานพ.ค.นี้
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ