กลุ่ม ปตท. ส่งต่อความห่วงใย มอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด 


 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 4 จากขวา)  รับมอบถุงยังชีพซึ่งประกอบด้วยอาหารแห้งและน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ชุด จาก นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ คนไร้บ้าน ไร้ที่พึ่ง ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งจะช่วยบรรเทาและลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนต่อไป

Comment : กลุ่ม ปตท. ส่งต่อความห่วงใย มอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด