ปตท.-บางจากปรับลดราคาน้ำมันลง15-30สตางค์ต่อลิตร 


ปตท.และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.15 บาทต่อลิตร และกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง 0.30 บาทต่อลิตร เว้นดีเซลพรีเมียมคงเดิม มีผล 30 พ.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 27.36, GSH95 = 19.95, E20 = 18.44, GSH91 = 19.68, E85 = 16.84, ดีเซล = 20.09, HSD-B10 = 17.09, HSD-B20 = 16.84, ดีเซลพรีเมี่ยม = 24.24 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.-บางจากปรับลดราคาน้ำมันลง15-30สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ