BLCPผลิตหน้ากากผ้าและFace Shields หนุนสร้างรายได้ชุมชนกว่า 3.8 แสนบาท

01/06/2020 | 262 | Tags : ฺBLCP บีแอลซีพี


 


นางสาวปาริชาติ อัศวกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจบริหารองค์กร บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) กล่าวว่า เมื่อทราบว่า สถานการณ์โควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดในประเทศไทย ประชาชนเริ่มตื่นตระหนก พร้อมตระหนักในการใช้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองจากโควิด-19 กอร์ปกับเป็นช่วงที่หน้ากากอนามัยขาดแคลน ชุมชนมีความเดือดร้อน เพราะนอกจากหน้ากากอนามัยหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้แล้ว ยังมีราคาแพงในขณะนั้นอีกด้วย บริษัทฯ จึงเร่งรีบนำปัญหาดังกล่าวมาตีเป็นโจทย์ ซึ่งโจทย์ของเรา ไม่เพียงแต่ให้ชุมชนช่วยกันผลิตหน้ากากผ้าและหน้ากาก Face Shield เท่านั้น เราคิดกันต่ออีกว่า หากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงยืดเยื้อ และยังไม่รู้จุดสิ้นสุด ชุมชนจะดำเนินชีวิตกันอย่างไร โดยเฉพาะการมีรายได้ที่ต่อเนื่อง เพื่อหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้อยู่รอดและปลอดภัย นี่คือ โจทย์ใหญ่ที่บริษัทฯ ได้พยายามพลิกวิกฤตเป็นโอกาสที่ดีแก่ชุมชน จึงริเริ่มโครงการ "BLCP ทำด้วยใจ ห่วงใยสังคม" 

โดย BLCP  เป็นบริษัทแรกๆ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง ที่ว่าจ้างชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ. ระยอง ให้ช่วยกันผลิตหน้ากากผ้า และหน้ากาก Face Shield  ทดแทนหน้ากากอนามัยที่ในช่วงแรกหายาก ราคาแพงและขาดตลาด เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จนถึงปัจจุบัน BLCP สร้างรายได้และอาชีพเสริมให้กับชุมชนไปแล้ว เป็นจำนวนเงินกว่า 3.8 แสนบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนต่อเนื่อง เช่น โครงการ "ถุงยาพอเพียง ที่เพียงพอ" โดยว่าจ้างชุมชนช่วยกันทำถุงยา และบริษัทฯ นำไปมอบแก่โรงพยาบาลของรัฐ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใน จ. ระยองอีกทางหนึ่งด้วย  โดยทุกๆ โครงการที่จัดทำนั้น บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และนำไปให้ชุมชนในพื้นที่เป็นผู้ผลิต...BLCP จึงเป็นอีกหนึ่งมือเล็กๆ ที่ช่วยเยียวยาสังคมและชุมชน เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังได้รับหนังสือขอบคุณจากหลายๆ หน่วยงานที่ได้รับการบริจาคหน้ากากผ้า และหน้ากาก Face Shield จาก BLCP อาทิ จดหมายขอบคุณจาก พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑ (ศรชล.) ที่นำสิ่งของที่ได้รับมอบไปใช้ปฏิบัติงานในการตรวจเรือสินค้าที่ท่าเทียบเรือ ตรวจเรือประมงที่ท่าเรือ สะพานปลา แพปลา ท่าเรือโดยสาร รวมทั้งตรวจแรงงานและลูกเรือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด-19

BLCP เชื่อว่า ทุกวิกฤต ย่อมมีโอกาส นี่คือ โอกาสที่ดี ที่เราจะเดินเคียงข้างสู้วิกฤตไปกับชุมชน และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าวันนี้ หรือวันข้างหน้า BLCP ขออาสาทำด้วยใจ ห่วงใยสังคมตลอดไป บริษัทฯ ขอร่วมส่งกำลังใจให้ประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ขอให้ทุกคนไม่ประมาทและการ์ดอย่าตก

 

Comment : BLCPผลิตหน้ากากผ้าและFace Shields หนุนสร้างรายได้ชุมชนกว่า 3.8 แสนบาท
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ