ผู้ค้าปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 15-30 สตางค์ต่อลิตร 

ปตท.และบางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.15 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 12 มิ.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 28.86, GSH95 = 21.45, E20 = 19.94, GSH91 = 21.18, E85 = 17.89, ดีเซล = 21.89, HSD-B10 = 18.89, HSD-B20 = 18.64, ดีเซลพรีเมี่ยม = 26.04 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ 15-30 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ