ผู้ค้าปรับราคาน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 40-60 สตางค์ต่อลิตร 

ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดปรับเพิ่มขึ้น 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 23 มิ.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 29.56, GSH95 = 22.15, E20 = 20.64, GSH91 = 21.88, E85 = 18.39, ดีเซล = 22.39, HSD-B10 = 19.39, HSD-B20 = 19.14, ดีเซลพรีเมี่ยม บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น 40-60 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ