สนพ. เผย สปอต แอลเอ็นจี ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
   นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยถึงราคา Spot LNG เฉลี่ยปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.050 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 2.125 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู เนื่องจากผู้ซื้อมี LNG สำรองปริมาณสูง และความกังวลการระบาดรอบที่ 2 ของ COVID-19 ส่วนราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool) เดือนพฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 227.7967 บาท/ล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 5.2367 บาท/ล้านบีทียู

• สถานการณ์ราคา Spot LNG (22 - 26 มิถุนายน 2563)

ราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.050 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 2.125 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู เนื่องจากผู้ซื้อต่างมีระดับ LNG สำรองในปริมาณสูง และมีความไม่แน่นอนของการระบาดรอบที่ 2 ของ COVID-19 จึงชะลอการจัดหาเพื่อประเมินความต้องการใช้ก๊าซ และแนวโน้มราคา Spot LNG อย่างไรก็ตาม การยกเลิกเที่ยวเรือจากโครงการผลิตในสหรัฐฯ อาจทำให้อุปทานส่วนเกินในตลาดลดลง

• สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) พฤษภาคม 2563

- ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool) อยู่ที่ 227.7967 บาท/ล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 5.2367 บาท/ล้านบีทียู จากอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้นและราคา LNG นำเข้าลดลงจากการนำเข้า Spot LNG ราคาต่ำจำนวน 2 เที่ยวเรือ

- ราคา Spot LNG ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 0.015 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 2.147 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู

• ราคาก๊าซ NGV ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563 (ตามมติ กบง. วันที่ 19 วันที่ 25 มี.ค. และวันที่ 15 มิ.ย. 63)

ราคาขายปลีกก๊าซ NGV (สถานีภายในรัศมี 50 กม. จากสถานีแม่) รถยนต์ส่วนบุคคล 15.31 บาท/กก. รถโดยสารสาธารณะ 10.62 บาท/กก. สำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลจากสถานีแม่มากที่สุด (ไม่รวมภาษี อบจ.) 19.31 บาท/กก.

(*Spot LNG คือ การซื้อขาย Liquefied Natural Gas หรือ LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลว ที่มีการส่งมอบเป็นรายเที่ยวเรือ โดยราคาซื้อขายจะอ้างอิงกับราคา LNG ในตลาดตามช่วงเวลานั้นๆ)

Comment : สนพ. เผย สปอต แอลเอ็นจี ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ