ผู้ค้าน้ำมันปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 20-40 สตางค์ต่อลิตร 

ปตท.และบางจาก ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 23 ก.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 29.36, GSH95 = 21.95, E20 = 20.44, GSH91 = 21.68, E85 = 18.19, ดีเซล = 22.59, HSD-B10 = 19.59, HSD-B20 = 18.34, ดีเซลพรีเมี่ยม = 27.04 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครComment : ผู้ค้าน้ำมันปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 20-40 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ