ไทยออยล์จับมือจีพีเอสซี ร่วมส่งมอบโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่โรงพยาบาลเกาะสีชัง 

นายบัณฑิต ธรรมประจำจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และนายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 53.6 kWp มูลค่า 1,750,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลเกาะสีชัง โดยมี ทันตแพทย์หญิงอานะสิทธิ์ ศัลยพงษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสีชัง เป็นผู้รับมอบ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านการอนุรักษ์พลังงานอีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับโรงพยาบาลฯ และสร้างผลประหยัดค่าไฟฟ้า

โดยทั้งสองบริษัทได้นำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเข้าบริหารจัดการ วางแผนตลอดจนควบคุมการการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งนี้ ยังได้ร่วมกิจกรรมกับพนักงานจิตอาสาทาสีรั้วและปลูกต้นไม้บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล โดยมี คุณศิริวรรณ มุลิ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี คุณอภิชาติ นิลสลับ ปลัดอาวุโสอำเภอเกาะสีชัง และ คุณดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลเกาะสีชัง จ.ชลบุรี

Comment : ไทยออยล์จับมือจีพีเอสซี ร่วมส่งมอบโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แก่โรงพยาบาลเกาะสีชัง
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ