พพ.โชว์ผลงาน 9 ปีแห่งการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 

 

          นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ กล่าวว่า "กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เริ่มส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนติดตั้งการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจกหรือพาราโบลาโดม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 นับเป็นเวลา 9 ปี ของการสนับสนุนการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้ส่งเสริมไปแล้วไม่น้อยกว่า 290 ระบบ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 34,000 ตารางเมตร เป็นจำนวนเงินสนับสนุน 111 ล้านบาท สร้างรายได้เป็นเงิน 673.2 ล้านบาทต่อปี และสร้างอาชีพได้ไม่น้อยกว่า 1,500 ครัวเรือน โดยมีผลิตภัณฑ์ที่อบแห้ง เช่น กล้วยตาก ข้าวแต๋น ผลไม้อบแห้ง สมุนไพร ชา กาแฟ เครื่องเทศ เนื้อสัตว์ อาหารสุนัข หมอนยางพารา เป็นต้น"

นอกจากนี้โครงการฯ ยังตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การสร้างรายได้ของประชากรเพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนของคนไทยในทุกอาชีพ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แก่ผู้ประกอบการภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป โดย พพ. ได้ให้เงินสนับสนุนการลงทุนเพียงบางส่วนแก่ชุมชนหรือผู้ประกอบการในการกระตุ้นให้เกิดการใช้เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในการลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงอื่นๆ เช่นแก๊ส ไฟฟ้า หรือน้ำมันเป็นต้น และยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์จากสภาพอากาศแปรปรวน ตลอดจนสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน" นายสุรีย์ กล่าว

ทั้งนี้ ภายในงาน ยังมีการเปิดเวทีให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการฯ ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมทั้งมีการจัดบูธผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยพาราโบลาโดม

                โดยในปี 2563 พพ. จะมีแผนในการของบประมาณกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับระบบอบแห้งฯ ซึ่งพพ. ให้การสนับสนุนบางส่วนประมาณร้อยละ 30 ของเงินลงทุนติดตั้งระบบฯ โดยมีแผนการสนับสนุน 5,000 ตารางเมตร ทั้งนี้ พพ. มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์รวมพื้นที่ 75,000 ตารางเมตร ภายในปี 2569

 

 

Comment : พพ.โชว์ผลงาน 9 ปีแห่งการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ