"ณรงค์ชัย" ดึงพลังงานช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

26/03/2015 | 1030 | Tags : News cate_sub_2_1

 "ณรงค์ชัย" ดึงพลังงานช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

 

            นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังเสวนา "ใช้พลังงานคุ้มค่า พัฒนาเศรษฐกิจไทย" ว่า กระทรวงพลังงานจะใช้การลงทุนด้านพลังงานมาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยในปี 2558 นี้ เนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจไทยเกิดภาวะเติบโตช้า เพราะอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลังจากประสบปัญหาความแตกแยกทางการเมืองมากกว่า 7-8 ปี

ดังนั้นในปี 2558 นี้ การลงทุนด้านพลังงานจะเป็นส่วนสำคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ โดยกระทรวงพลังงานจะพยายามเร่งแก้ปัญหาข้อติดขัดทางการลงทุนด้านพลังงานให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะด้านผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ หรือ โซล่าร์ฟาร์ม ที่ขณะนี้ผู้ประกอบการบางรายยังติดปัญหาไม่มีสายส่งรองรับโครงการแม้จะทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)ไว้แล้วก็ตาม และบางส่วนติดปัญหาผังเมืองไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ได้ ซึ่งกระทรวงพลังงานจะเร่งแก้ปัญหาด้านสายส่งให้เสร็จภายใน 31 มี.ค. 2558 นี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการลงทุนด้านโซล่าร์ฟาร์มอย่างต่อเนื่องโดยเร็ว

            นอกจากนี้จะเร่งกระตุ้นการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนให้มากขึ้น ทั้งโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ชีวภาพ และโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าขยะที่จะเป็นโครงการอันดับแรกๆ ที่จะมุ่งเน้นการลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้เกิดการลงทุนผลิตโซล่าร์ฟาร์มในปี 2558 ได้ประมาณ 2,000 เมกะวัตต์ ซึ่งจะมีการใช้เงินลงทุน 60 ล้านบาทต่อ 1 เมกะวัตต์ รวมทั้งการลงทุนด้านพลังงานจากรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก  เป็นต้น

            อย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไม่นำนโยบายประชานิยมลดราคาน้ำมันเพื่อใช้กระตุ้นเศรษฐกิจอีกแน่นอน หลังจากได้ปรับโครงสร้างราคาน้ำมันและภาษีน้ำมันให้เข้าที่และเหมาะสมกับอนาคตไปแล้ว แต่จะคงนโยบายตรึงราคาก๊าซหุงต้ม(แอลพีจี) ปลายทางที่ประชาชนซื้อ ไม่ให้ขยับ โดยปัจจุบันยังคงราคาไว้ที่ 24.16 บาทต่อกิโลกรัม แต่ราคาต้นทางที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ และโรงกลั่น จะต้องปรับตามกลไกตลาดโลกต่อไป โดยจะนำเงินกองทุนแอลพีจีมาดูแลราคาไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการปรับราคาต้นทางแทน

            สำหรับราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์(เอ็นจีวี) ในปี 2558 นี้จะต้องปรับขึ้นอย่างแน่นอน เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง จากปัจจุบันตรึงราคาไว้ที่ 13 บาทต่อกิโลกรัม แต่ขณะนี้ทางกระทรวงคมนาคมขอให้ชะลอการปรับขึ้นราคาไว้ก่อน เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบค่าครองชีพในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวในขณะนี้

            ส่วนภาคการผลิตปิโตรเลียมในประเทศนั้น ยืนยันว่าหลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ปรับแก้กฎหมายพ.ร.บ.ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เสร็จใน 3 เดือนจากนี้แล้ว ทางกระทรวงพลังงานยืนยันจะเปิดประกาศเชิญชวนให้นักลงทุนมาสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอย่างแน่นอน แต่อาจจะไม่ใช้ชื่อว่า การเปิดสัมปทานปิโตรเลียม เหมือนที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศให้มีใช้ต่อไป

----------------------------

 

Comment : "ณรงค์ชัย" ดึงพลังงานช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ