ก.พลังงาน หันส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า


ก.พลังงาน หันส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า

            นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า  กระทรวงพลังงานเตรียมปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและก๊าซ เพื่อให้สถานีบริการน้ำมันและก๊าซฯ สามารถจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าได้ในอนาคต เนื่องจากขณะนี้แนวโน้มรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเริ่มเป็นที่นิยมในต่างประเทศมากขึ้น และไทยมีรถยนต์ไฟฟ้าทดลองใช้แล้วในหลายหน่วยงาน ซึ่งคาดว่าจะเป็นที่นิยมในไทยอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เพราะคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เตรียมจะหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร(บอร์ด)บีโอไอภายใน 2 เดือนนี้ เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และประกาศใช้ต่อไป ซึ่งจะทำให้รถยนต์ไฟฟ้าเกิดขึ้นในไทยได้อย่างรวดเร็ว

            ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงต้องเตรียมการรองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งนอกจากจะแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแล้ว จะต้องเตรียมหารือกับ 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(พีอีเอ)และการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.)เพื่อเตรียมด้านการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วย

            อย่างไรก็ตามเชื่อว่าระยะแรกรถยนต์ไฟฟ้าจะเกิดขึ้นเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ๆ เท่านั้น เพราะข้อจำกัดด้านแบตเตอร์รี่ในรถยนต์ และสถานีชาร์ตไฟฟ้า ดังนั้นหากรถยนต์ที่วิ่งระยะไกลไปต่างจังหวัดจะยังคงนิยมใช้น้ำมันและก๊าซฯเป็นเชื้อเพลิงหลักต่อไปก่อน

นายณรงค์ชัย กล่าวว่า เชื่อว่าในอนาคตรถยนต์ไฮบริด หรือ รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงได้ 2 ชนิด โดยเฉพาะน้ำมันและไฟฟ้า จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอีก 5 ปีข้างหน้า เพราะสามารถแข่งขันกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันได้ วิ่งระยะไกลได้ ประชาชนหันมาสนใจมากขึ้น เพราะลดการสร้างมลภาวะกับสิ่งแวดล้อมลงได้มากและประหยัดพลังงาน อีกทั้งภาครัฐจะปรับเปลี่ยนระบบภาษีรถยนต์ โดยจะเก็บภาษีโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงพลังงานเตรียมประเมินผลดี ผลเสีย และผลกระทบของรถยนต์ไฟฟ้าที่จะเข้ามาในไทย เพื่อรองรับทิศทางรถยนต์อนาคต รวมถึงการประเมินการใช้ไฟฟ้าว่าจะมากขึ้นเท่าไหร่ พร้อมกันนี้จะต้องหารือกับการไฟฟ้าเพื่อกำหนดราคาจำหน่ายไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้าอย่างชัดเจน โดยจะพยายามมุ่งเน้นให้รถยนต์ไฟฟ้าไปชาร์ตไฟฟ้าในช่วงที่ประชาชนใช้ไฟฟ้าน้อยๆ โดยเฉพาะหลัง 21.00 น.ไปแล้ว แต่จะต้องกำหนดราคาจำหน่ายให้แตกต่างกันระหว่างชาร์ตไฟฟ้าช่วงกลางวัน กับช่วงค่ำ เพื่อจูงใจไม่ให้สร้างความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(พีค)เกิดขึ้นในรอบวันด้วย

---------------------------          

 

Comment : ก.พลังงาน หันส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ