ปตท.และบางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 15-30 สตางค์ต่อลิตร 


ปตท.และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85  ลดลง 0.15 บาทต่อลิตร มีผล 1 ส.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 28.66, GSH95 = 21.25, E20 = 19.74, GSH91 = 20.98, E85 = 17.84, ดีเซล = 26.74, HSD-B10 = 19.29, HSD-B20 = 18.34, ดีเซลพรีเมี่ยม = 26.74 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

 Comment : ปตท.และบางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 15-30 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ