บางจากฯ ร่วมสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้ผู้พิการ 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งมอบผ้ากันเปื้อน 100 ผืน ที่ผลิตจากเส้นใยที่ได้จากการรีไซเคิลขวดพลาสติก ในโครงการ "รักษ์ ปัน สุข" ที่บริษัท บางจากฯ จัดขึ้นเพื่อลดขยะพลาสติกต้นทาง พร้อมหน้ากากอนามัยผ้า 200 ผืน ผลิตโดยชุมชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก แก่นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการบริหาร ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ APCD เพื่อส่งมอบให้ผู้พิการที่ปฏิบัติงานในร้านกาแฟ 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ในรูปแบบ Universal Design Cafe ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ APCD ร่วมปันน้ำใจ สนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในด้านสิทธิคนพิการ ให้มีสิทธิและส่วนร่วมในสังคม ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้

Comment : บางจากฯ ร่วมสนับสนุนการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมให้ผู้พิการ
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ