GPSC ปลื้มนักลงทุนมั่นใจ ยอดจองกรีนบอนด์ล้น 6เท่า กว่า 30,000 ล้านบาท 

นายชวลิต  ทิพพาวนิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท  โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือกรีนบอนด์ (Green Bond)  และประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง  ซึ่งได้ออกและเสนอขายเป็นครั้งแรก  หลังจากสำรวจความต้องการของนักลงทุน (Book Building) พบว่ามีความต้องการจองซื้อกว่า 30,000 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าที่เสนอขาย 5,000 ล้านบาท ถึง 6 เท่า

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ถือเป็นการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งแรกของบริษัทฯ  เป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่าของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายรวม 5,000 ล้านบาท เสนอให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่  โดยจะนำเงินจากการระดมทุนไปใช้ในโครงการพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร  (Waste-to-Energy) ภายใต้กรอบการจัดหาเงินทุนเพื่อโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Finance Framework) ของบริษัทฯ  ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการระดมทุนเพื่อใช้ในโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเติบโตที่ยั่งยืน

"การออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดหาเงินเพื่อธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเป็นครั้งแรก และได้รับการตอบรับจากนักลงทุนกลุ่มสถาบัน และนักลงทุนรายใหญ่ที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างล้นหลาม สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบัน และในระยะยาว" นายชวลิต กล่าว

ทั้งนี้ จากความต้องการซื้อที่มีอย่างมากมายของนักลงทุนดังกล่าว ส่งผลให้ GPSC มีต้นทุนในการระดมทุนอยู่ในระดับที่เหมาะสม  โดยหุ้นกู้ชุดนี้แบ่งเป็น 3 ชุด คือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.11% หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.94%  และ หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.24%   โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็น Joint Green Structuring Advisors และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ GPSC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ AA- จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนถึงสถานะของบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ และสะท้อนถึงความสำคัญของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทหลักของกลุ่มปตท. ที่รับผิดชอบด้านธุรกิจไฟฟ้าและนวัตกรรมพลังงานที่สำคัญ

โดย GPSC มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องตามแนวทาง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

Comment : GPSC ปลื้มนักลงทุนมั่นใจ ยอดจองกรีนบอนด์ล้น 6เท่า กว่า 30,000 ล้านบาท
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ