กฟผ. : ผู้นำด้านผลิต ซ่อมแซม ปรับปรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าในอาเซียน

10/08/2020 | 1279 | Tags : กฟผ. บทความ กฟผ.        โรงไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างมากในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าประเภทใดก็ตาม ต่างก็มีจุดมุ่งหมายหลักเช่นเดียวกัน คือ การร่วมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้เกิดขึ้นในทุกวินาที และมีความพร้อมตลอดเวลา แต่การที่จะทำให้โรงไฟฟ้ามีความพร้อมในการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยความพร้อมและปัจจัยในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของบุคลากร เครื่องมือและเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย โดยเฉพาะในงานบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า และนี่คือ ภารกิจที่ท้าทายของฝ่ายโรงงานและอะไหล่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

          ภารกิจสำคัญระดับประเทศของ กฟผ. ที่ได้รับความไว้วางใจให้รักษาเสถียรภาพความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้า ต้องมีการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีความพร้อมเดินเครื่องอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง กฟผ. โดย สายงานรองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (รวธ.) ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ (อรอ.) รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลการผลิต ซ่อมแซม ปรับปรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรโรงไฟฟ้าทุกแห่งของ กฟผ. รวมถึงได้รับการไว้วางใจให้ทำหน้าที่ซ่อมเครื่องจักรโรงไฟฟ้าของเอกชนหลายแห่งในปัจจุบัน โดยใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานที่มีมายาวนานกว่า 50 ปี และผ่านการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟ้ามาหลากหลายยี่ห้อ จนนับได้ว่าเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต ซ่อมแซม ปรับปรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรโรงไฟฟ้าของภูมิภาคอาเซียน

          นายชัช ศรีถนอมวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานและอะไหล่ กล่าวว่า ที่ผ่านมา กฟผ. ได้รับความไว้วางใจให้ซ่อมเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าทั้งของ กฟผ.และเอกชนหลายแห่ง ซึ่งหัวใจสำคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกังหันไอน้ำ (Steam Turbine) หรือ กังหันก๊าซ ( Gas Turbine ) ต้องอาศัยเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เรียกว่า "Rotor (โรเตอร์)" ที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักมากและมีมูลค่าสูง เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนเครื่องจักรและใช้ขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ แต่มักมีอายุถึงตามเกณฑ์ต้องมีตรวจสภาพเปลี่ยนชิ้นส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ หรือ เกิดเกิดความเสียหายอย่างรุนแรงที่ Rotor จนไม่สามารถเดินเครื่องได้อีก หลายครั้งโรงไฟฟ้าเอกชนหลายแห่งเกิดปัญหาความเสียหายดังกล่าว จนไม่สามารถหาบริษัทที่จะซ่อมความเสียหายรุนแรงได้ แต่ด้วยประสบการณ์การทำงานมาเป็นเวลานาน และความพร้อมของเครื่องมือ รวมถึงศักยภาพความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายโรงงานและอะไหล่ กฟผ. ทำให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขให้ Rotor กลับมาใช้งานได้ดังเดิม เป็นผลให้โรงไฟฟ้าเอกชนยอมรับในความสามารถของ กฟผ. ในการฟื้นคืนชีพ Rotor ให้สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

          ไม่ใช่เพียงแค่ประสบการณ์และศักยภาพที่มีของผู้ปฏิบัติงานกฟผ. เท่านั้น ที่มีส่วนให้การซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า ให้สำเร็จลุล่วงเป็นที่ยอมรับของลูกค้าได้ แต่ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ของ กฟผ. ยังมีการลงทุนในเครื่องจักรอื่นๆ เช่น เครื่องกลึงที่สามารถรองรับอะไหล่หรือชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักได้สูงสุด 250 ตัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 5 เมตร ความยาวสูงสุดประมาณ 13 เมตร รวมถึงเครื่อง Low Speed Balance ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง 125 ตัน โดยมีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง ทั้งยังทันสมัยที่สุดของประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยเครื่องจักรเหล่านี้มีส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและได้ผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว "ทำให้ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เสียหายรุนแรง ซึ่งเป็นงานที่ยากและท้าทาย สามารถฟื้นคืนสภาพให้กลับมาใช้งานได้ปกติ" ทั้งยังมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพหลังการซ่อมแซม ปรับปรุง และการรับประกันคุณภาพของผลงานตามมาตรฐานหลังงานซ่อม เพื่อเป็นการยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือผู้รับบริการก่อนนำกลับเข้าใช้งานอีกด้วย

ถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์เรา ความเสียหายของ Rotor ก็คงเหมือนกับการเป็นโรคร้าย ยากต่อการรักษาให้หายขาดได้ แต่หากเจอหมอที่ดีและมีแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง ก็จะสามารถกลับมามีชีวิตปกติได้อีกครั้ง เห็นได้ชัดว่า ประสบการณ์ อุปกรณ์เครื่องมือที่มันสมัย และความเชี่ยวชาญของบุคลากร กฟผ. สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเครื่องจักรโรงไฟฟ้าได้อย่างครบวงจร เป็นจุดเด่นที่ทำให้ ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ กฟผ. เป็นที่หนึ่งในเรื่องการซ่อมเครื่องจักรโรงไฟฟ้า ซึ่ง กฟผ. ยังคงมุ่งมั่นดูแลการการให้บริการ ควบคุมคุณภาพ ทั้งการผลิต ซ่อมแซมปรับปรุงชิ้นส่วน และบำรุงรักษาให้กับทุกโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่สนับสนุนในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศไทยต่อไป


ที่มา : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Comment : กฟผ. : ผู้นำด้านผลิต ซ่อมแซม ปรับปรุงชิ้นส่วนเครื่องจักรของโรงไฟฟ้าในอาเซียน
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ