ปตท.และบางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลง 0.30 บาทต่อลิตร 

 

ปตท.และบางจาก ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลง 0.30 บาทต่อลิตร ส่วน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอลล์คงเดิม มีผล 18 ส.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 29.36, GSH95 = 21.95, E20 = 20.44, GSH91 = 21.68, E85 = 18.19, ดีเซล = 21.99, HSD-B10 = 18.99, HSD-B20 = 18.74, ดีเซลพรีเมี่ยม = 26.44 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.และบางจากปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิดลง 0.30 บาทต่อลิตร