โออาร์ เคียงข้างเกษตรกรไทย เปิด "พื้นที่ปันสุข" ให้เกษตรกรจำหน่ายลำไย ที่ พีทีที สเตชั่น 


                นายบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์) และ นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมเชิญชวนคนไทยสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนลำไย โดยเปิด "พื้นที่ปันสุข" ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ให้กลุ่มเกษตรกรจากจังหวัดเชียงใหม่ นำลำไยพันธุ์อีดอ มาจำหน่ายในราคาพิเศษกล่องละ 100 บาท (กล่องละ 3 กิโลกรัม) ตั้งแต่วันที่ 19 – 29 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น 4 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจ.ปิโตรเลียมอเวนิว ถนนแจ้งวัฒนะ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจ.พลังไทยเพื่อไทย ถนนเสรีไทย สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น สาขาแยกประชาอุทิศ-ลาดพร้าว ถนนประดิษฐมนูญธรรม และสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น บจ.ประดับดาว กรุ๊ป ถนนราชพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  1365 Contact Center

                ทั้งนี้ การเปิด "พื้นที่ปันสุข" ที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรวมพลังสร้างรอยยิ้มเกษตรกรไทย ที่โออาร์ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบปัญหาในการหาช่องทางจำหน่ายผลิตผล การร่วมกับ ธ.ก.ส. เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำลำไยพันธุ์อีดอ มาจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น ที่ร่วมรายการ ถือเป็นอีกแนวทางในการช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลำไยได้มีช่องทางระบายสินค้า และทำให้ผู้บริโภคสามารถซื้อลำไยพันธุ์อีดอที่มีคุณภาพจากกลุ่มเกษตรกรโดยตรง และสอดคล้องกับหลักการในการดำเนินธุรกิจของ โออาร์ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมควบคู่การมอบบริการที่ปลอดภัยให้กับคนไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Comment : โออาร์ เคียงข้างเกษตรกรไทย เปิด "พื้นที่ปันสุข" ให้เกษตรกรจำหน่ายลำไย ที่ พีทีที สเตชั่น
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ