ปตท. ตรวจสภาพรถยนต์ฟรี รับเทศกาลสงกรานต์

01/04/2015 | 1780 | Tags : ปตท. สงกรานต์

ปตท. ตรวจสภาพรถยนต์ฟรี รับเทศกาลสงกรานต์

ตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี 25 รายการที่ปั๊ม ปตท. 55 แห่งทั่วประเทศ และให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี 15รายการที่ศูนย์ Pro Check 66 แห่ง และ PTT Fit Auto 14 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายนศกนี้ ตั้งเป้ารถยนต์เข้ารับบริการ 120,000 คัน  ช่วยประหยัดน้ำมันได้กว่า 5% ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 19 ล้านกิโลกรัมต่อปี และเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่แก่ผู้ใช้รถในเทศกาลสงกรานต์

          เตรียมพร้อมเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์เต็มขั้น โดยบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)เปิดตัวโครงการตรวจเช็คเครื่องยนต์เพื่อประหยัดพลังงาน PTT Engine Tune Up ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการโครงการ รวมพลังหารสอง "เดินหน้าประเทศไทย ลดใช้พลังงาน ภารกิจ 1 ล. 5 ป." ของกระทรวงพลังงาน

            นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานได้จัดกิจกรรม "โครงการ เดินหน้าประเทศไทย ลดใช้พลังงาน ภารกิจ 1 ล. 5 ป.เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน และสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งในภาคครัวเรือน  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคขนส่ง 

โดยปีนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับหลายปีที่ผ่านมา ในการจัดโครงการ  PTT ENGINE TUNE UP  เพื่อร่วมรณรงค์ให้ผู้ใช้รถทุกคนให้ความสำคัญกับการตรวจเช็คเครื่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลงได้ถึง 5% และลดการปล่อยมลภาวะออกสู่บรรยากาศได้มากแล้ว  ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่เดินทาง  จากการใช้รถยนต์ที่มีสภาพสมบูรณ์ตามมาตรฐาน นับเป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้อย่างดีอีกทางหนึ่ง  โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งประชาชนนิยมขับรถเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในต่างจังหวัด

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท. จัดกิจกรรมโครงการ PTT Engine Tune Up อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา   ด้วยเจตนารมณ์ที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพ  ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ  ควบคู่กับการลดอุบัติเหตุจากการขับขี่   โดยได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)  จัดส่งนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศกว่า 300 คน  ออกให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ฟรี 25 รายการ  ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  รวมทั้งยังช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์นอกเหนือจากการศึกษาในตำราเรียน สร้างรายได้เสริม และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาโครงการ PTT Engine Tune Up ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี  มีผู้สนใจมารับบริการตรวจเช็คเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นทุกปี โดยเมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา มีผู้นำรถยนต์มารับบริการทั้งสิ้นกว่า 112,700 คัน ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ไม่น้อยกว่า 17,000 ตัน ช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้กว่าล้านลิตรต่อปี  คิดเป็นการประหยัดเงินตราต่างประเทศได้ถึงปีละ 288 ล้านบาท   สำหรับปี 2558 นี้  ปตท. ตั้งเป้าว่าจะมีผู้นำรถมารับบริการทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 120,000 คัน ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 19,000 ตันหรือ19 ล้านกิโลกรัมต่อปี และลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้กว่าปีละ 8.7 ล้านลิตร

สำหรับกิจกรรม PTT Engine Tune Up ในปีนี้   ปตท. และ สอศ. จะร่วมกันเปิดให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ ระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟสัญญาณ ระบบห้ามล้อ และระบบส่งกำลังรวม 25 รายการ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ระหว่างวันที่1-10 เมษายนศกนี้  ณ สถานีบริการ ปตท.ที่ตั้งอยู่บนถนนสายหลักทั่วประเทศ  จำนวน 55 แห่ง  รวมทั้ง ยังเปิดให้บริการตรวจเช็คเครื่องยนต์ฟรี 15 รายการ ณ ศูนย์บริการ ProCheck จำนวน 66 แห่ง และศูนย์บริการ PTT Fit Auto จำนวน 14แห่งทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ  นอกจากนี้ ยังจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ปตท. ในราคาพิเศษ ตลอดระยะเวลาโครงการด้วย  ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PTT Contact Center โทร.1365 หรือ  www.pttplc.com

-------------------------
Comment : ปตท. ตรวจสภาพรถยนต์ฟรี รับเทศกาลสงกรานต์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ