ผู้ค้าปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด15-30สตางค์ต่อลิตร

26/08/2020 | 215 | Tags : Energy Update cate_sub_4_1


 

ปตท.และบางจาก ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิด 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร  มีผล 27 ส.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 29.66, GSH95 = 22.25, E20 = 20.74, GSH91 = 21.98, E85 = 18.34, ดีเซล= 22.29, HSD-B10 = 19.29, HSD-B20 = 19.04, ดีเซลพรีเมี่ยม = 26.74 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด15-30สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ