ปตท.และบางจากปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด30-50สตางค์ต่อลิตร 

ปตท.และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินทุกชนิดลง 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซล คงเดิม มีผล 1 ก.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 28.66, GSH95 = 21.25, E20 = 19.74, GSH91 = 20.98, E85 = 17.74, ดีเซล= 21.19, HSD-B10 = 18.19, HSD-B20 = 17.94, ดีเซลพรีเมี่ยม = 25.64 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.และบางจากปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิด30-50สตางค์ต่อลิตร