เอสซีจี เปิดหลักสูตรการฝึกขับโดยใช้เครื่องมือทุ่นแรงด้วยเครื่องจำลองการฝึก 

บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดย นายชลัช วงศ์สงวน กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากขวา) และ เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาบุคลากรและบุคคลทั่วไประหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทย กับ บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร และผู้ปฎิบัติงานด้านสาขาโลจิสติกส์ พนักงานขับรถขนส่ง พนักงานขนส่งประจำท่าเรือ หรือพนักงานคลังสินค้า ให้มีความรู้และความชำนาญในการใช้เครื่องมือ และสามารถปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยใช้เทคโนโลยี ซิมูเลเตอร์ ( Simulator ) ที่จะอำนวยความสะดวกในการฝึกหัด สามารถจำลองสถานการณ์ในรูปแบบต่างๆ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะฝึกอบรม และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริงได้

ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเริ่มต้นของภาครัฐฯ และภาคเอกชนที่จะมุ่งยกระดับทักษะ ความสามารถของแรงงานด้านโลจิสติกส์ให้เตรียมพร้อมรับการเติบโตของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

หลักสูตรฝึกอบรมที่เปิดสอน ได้แก่

• หลักสูตรสำหรับผู้สนใจประกอบอาชีพขับรถบรรทุก (New Driver Program : Professional Driver)

• หลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงานประจำวัน (Daily Execution Program : Smart Driver)

• หลักสูตรสำหรับการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ (Smart Driver Program)

• หลักสูตรสำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ แบบเทคนิคการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

(Defensive Driving for CAR , Motorcycle)

สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ (Skills Development School) โดยเอสซีจี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-816-5624 ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 18.00 น. หรือ www.facebook.com/scg.skills หรือ www.facebook.com/hrd.pat2013/

Comment : เอสซีจี เปิดหลักสูตรการฝึกขับโดยใช้เครื่องมือทุ่นแรงด้วยเครื่องจำลองการฝึก
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ