ผู้ค้าปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 30-50 สตางค์ต่อลิตร
 ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผล 22 ก.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 29.66, GSH95 = 22.25, E20 = 20.74, GSH91 = 21.98, E85 = 18.34, ดีเซล= 21.69, HSD-B10 = 18.69, HSD-B20 = 18.44, ดีเซลพรีเมี่ยม = 26.14 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 30-50 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ