บางจากฯ รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ กรณีโควิด-19

21/09/2020 | 331 | Tags : Event cate_sub_3_1


 

นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ พร้อมเงินรางวัล 12,000 บาท จากการประกวดคลิปวิดีโอฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยวและภาคการโรงแรม กรณีโควิด-19 จากรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งแสดงถึงความพร้อมและเป็นต้นแบบของสถานประกอบการที่มีการปรับตัวในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ เอาใจใส่ ให้ความรู้ และดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึง stakeholders ทุกกลุ่ม จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข เมื่อเร็วๆ นี้

Comment : บางจากฯ รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ กรณีโควิด-19
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ