ราช กรุ๊ป ลงทุนโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งในสปป.ลาว 

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง  ขนาดกำลังการผลิต 60,000 ล้านตันต่อปี ใน สปป. ลาว โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ราช- ลาว เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยจดทะเบียนใน สปป. ลาว  บริษัท บุรีรัมย์กรีนเอ็นเนอร์จี จำกัด และบริษัท Siphandone Bolaven Development Company Limited โดยทั้งสามฝ่ายได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท SIPHANDONE RATCH-LAO Company Limited ขึ้นใน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านกีบ หรือประมาณ 1.7 ล้านบาท และถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25, 65 และ 10 ตามลำดับฃ

บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการศึกษาและพัฒนาโครงการนี้ร่วมกับพันธมิตรมาตั้งแต่ปี 2561 เพราะมองเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง หรือ Wood Pellet ที่มีปัจจัยผลักดันจากการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นตามนโยบายการส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลของภาครัฐ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาสัญญาและดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตได้ในปี 2564 และเริ่มผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในไตรมาสแรกของปี 2565 

"ในต่างประเทศมีความต้องการเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งค่อนข้างสูงจึงเป็นโอกาสทางการตลาดที่เปิดกว้าง  และส่วนใหญ่จะใช้เป็นวัตถุดิบในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าด้วย  ข้อดีของเชื้อเพลิงชีวมวลคือมีค่าความชื้นต่ำและค่าความร้อนสูง  สะดวกต่อการขนส่งและเก็บสต็อกวัตถุดิบได้นาน  โครงการนี้จะเน้นปลูกพืชโตเร็ว อ้อย และพืชอื่นๆ ที่เหมาะสมในพื้นที่ประมาณ 20,000 ไร่ ในแขวงจำปาสัก สปป.ลาว  ในส่วนของพันธมิตรร่วมทุนนั้น ทั้งสองรายมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านนี้เป็นอย่างดี  ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะส่งออกจำหน่ายเชื้อเพลิงให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ในรูปแบบสัญญาซื้อขายระยะยาวเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้มีลูกค้าเป้าหมายที่อยู่ระหว่างการเจรจาแล้วและคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้" นายกิจจา กล่าว

        

Comment : ราช กรุ๊ป ลงทุนโครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งในสปป.ลาว