ผู้ค้าปรับลดราคากลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 30-50 สตางค์ต่อลิตร 

ปตท.และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิดลดลง 0.40 บาทต่อลิตร มีผล 24 ก.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 29.16, GSH95 = 21.75, E20 = 20.24, GSH91 = 21.48, E85 = 18.04, ดีเซล = 21.29, HSD-B10 = 18.29, HSD-B20 = 18.04, ดีเซลพรีเมี่ยม = 25.74 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับลดราคากลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 30-50 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ