BLCP จัดอีก 2 รางวัล รวม 7 รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

25/09/2020 | 447 | Tags : บีแอลซีพี BLCP


 

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เข้ารับมอบรางวัล Smart ECO 4.0 จากรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  จัดโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่แสดงถึงการเป็นองค์กรที่คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ที่ BLCP ได้พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยน แปลงไปในยุค 4.0 เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระแส ไฟฟ้า อาทิ ระบบการมองเห็นอัจฉริยะ (AI Vision) เพื่อการทำงานที่ปลอดภัย การใช้หุ่นยนต์ในการเข้าตรวจสอบภายในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) การใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซ (Gas Detector) เพื่อตรวจจับก๊าซแอลเอ็นจี การสร้างแบบจำลองหม้อต้มน้ำ(Boiler) แบบ 3 มิติ  เป็นต้น 

พร้อมกันนี้ วันที่ 25 กันยายน 2563  นางสาวปาริชาติ อัศวกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจบริหารองค์กร เข้ารับมอบรางวัล "ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. 2563 (สัญลักษณ์ธงขาว-ดาวเขียว) จากผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นางสาวสมจิณณ์ พิลึก) ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ. ระยอง เพื่อแสดงให้เห็นว่า BLCP เป็นผู้ประกอบการที่มีผลการดำเนินงาน เพื่อลดและขจัดมลภาวะ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ควบคุม ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องและด้วยความเข้มงวดจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ในปีนี้ (2563)  บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความมุ่งมั่น ปฏิบัติจริง เข้มงวด วัดผลได้และมีความต่อเนื่อง เป็น "รางวัลความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุด รวมทั้งสิ้น  7  รางวัล" ประกอบด้วย 1. รางวัลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product)  2. รางวัลโครงการสวนป่าบีแอลซีพี ช่วยลดโลกร้อน 3. รางวัลโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ชุมชนบ้านมะเดื่อ อำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง โดย 3 รางวัลแรก มอบให้โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 4. รางวัลเชิดชูเกียรติในด้าน "ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้ ประจำปี 2563" มอบให้โดย กรมป่าไม้ 5. รางวัล "อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4" (Green Industry Level 4)  มอบให้โดย กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อแสดงถึง BLCP เป็นสถานประกอบการที่ดำเนินงานด้วยความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย CSR และวัฒนธรรมแกร่งขององค์กร (Green Culture) 6. รางวัล Smart ECO 4.0 แสดงให้เห็นชัดเจนว่า บริษัทฯ ส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้า  และ 7. รางวัล "ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. 2563 (สัญลักษณ์ธงขาว-ดาวเขียว) เพื่อแสดงว่า บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการที่มีผลการดำเนินงาน เพื่อลดและขจัดมลภาวะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ควบคุม ปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปด้วยความเข้มงวด มอบให้โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

 

 

Comment : BLCP จัดอีก 2 รางวัล รวม 7 รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ