สนพ.เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจและกระบวนการผลิตB100ของ GGC 

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และคณะผู้บริหารจากสำนักงานนโยบายแผนพลังงาน เข้ารับฟังการบรรยายการดำเนินธุรกิจและกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์ (B100) จากปาล์มน้ำมันของบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 1  ของบริษัทฯ โดยมีนายนิคม เกษมปุระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ พร้อมด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 1 จังหวัดระยอง

Comment : สนพ.เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจและกระบวนการผลิตB100ของ GGC