โครงการรักษ์ ปัน สุข ของบางจากฯ คว้ารางวัล Circular Economy Leadership 

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "เมื่อเร็วๆ นี้โครงการ"รักษ์ ปัน สุข" ของบางจากฯ ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยลดขยะต้นทางด้วยการรวบรวมขวดน้ำดื่ม PET ใช้แล้วจากลูกค้าและผู้บริโภคไปรีไซเคิล ได้รับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020หรือ AREA 2020 ประเภท Circular Economy Leadership จากสถาบัน Enterprise Asia"

"กลุ่มบางจากฯ มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมมาเพิ่มคุณค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความยั่งยืน ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDGs) โดยยึดแนว BCG Economy Model สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน โดยเน้น Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว) มุ่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นกรอบใหญ่ ครอบคลุม Bio Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์มากที่สุด"

"ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีขยะพลาสติกเฉลี่ยปีละประมาณ 2 ล้านตัน แต่นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้เพียงปีละประมาณ 5 แสนตัน บางจากฯ จึงได้จัดทำโครงการ "รักษ์ ปัน สุข" เพื่อช่วยลดขยะพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (single use plastics) ด้วยการนำไปรีไซเคิล และนำเส้นใยที่ได้ไปผลิตเป็นวัสดุเพื่อสาธารณประโยชน์ เช่น ผลิตหมวกมอบให้เจ้าหน้าที่ด้านรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของกทม. ทั้ง 50 เขต เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ดูแลรักษาความสะอาดในเมืองพัทยา รวมถึงอาสาสมัครหน่วยปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเลนำไปใช้งาน รวมจำนวนกว่า 12,000 ใบ และผลิตผ้ากันเปื้อนและหมวกมอบให้กับผู้พิการที่ปฏิบัติงานในร้านกาแฟ 60+ Plus Bakery & Chocolate Cafe ภายใต้การดูแลของมูลนิธิ APCD ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก"

"ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โครงการ "รักษ์ ปัน สุข" ได้รับรางวัลนี้ เป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน BCG Economy Model ของกลุ่มบางจากฯ ซึ่งเราได้นำแนวคิดนี้มาใช้ในทุกกระบวนการธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การริเริ่มใช้แก้วย่อยสลายได้ 100% และไม่ใช้หลอดที่ร้านกาแฟอินทนิล รวมถึงการจัดทำโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วม เช่น รักษ์ ปัน สุข และแก้วเพาะกล้า ขอขอบคุณ Enterprise Asia สำหรับรางวัลนี้ครับ" นายชัยวัฒน์กล่าวทิ้งท้าย

นอกจากนี้ นายชัยวัฒน์ ยังเป็นหนึ่งในคนไทย 2 คนแรกที่ได้รับรางวัลประเภทResponsible Business Leadership จาก Enterprise Asia ในงานเดียวกัน จากผลงานโดดเด่นในการนำนวัตกรรมพลังงานสีเขียวมาปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบางจากฯ สู่ความเป็นกลุ่มธุรกิจผู้นำนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยยังยึดมั่นพันธกิจในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจอีกด้วย

Comment : โครงการรักษ์ ปัน สุข ของบางจากฯ คว้ารางวัล Circular Economy Leadership
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ