GGC เปิดตัวโครงการ Green Health Model

05/10/2020 | 259 | Tags : GGC Green Health Model


 

นายสุวัฒน์ กมลพนัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC กล่าวว่าโครงการ "Green Health Model" เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ GGC ที่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านสุขอนามัยของเด็กและเยาวชนที่เกิดโรคติดต่อ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี และไม่คำนึงถึงความสำคัญของการมีมือที่สะอาดอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสุขอนามัยที่ดีในระยะสั้นและระยะยาว GGC จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ดูแลสุขอนามัยด้วยการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีมากกว่า 90 % ต่อปี ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและแพร่เชื้อโรคต่างๆ  ไม่ป่วยจากโรคติดต่อเพราะมือไม่สะอาด นำร่องปี 2563 ดำเนินโครงการดังกล่าว แก่ 7 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง และอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ

 "GGC มุ่งให้ความสำคัญกับการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์กับชุมชน และสังคม ตลอดจนมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยทั้งโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ต่อยอดในด้านต่างๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมสุขอนามัย โครงการ Green Health Model เป็นหนึ่งในโครงการด้านสุขอนามัย ที่นอกจากจะเป็นการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการล้างมือให้สะอาด ถูกต้อง ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายแล้ว ยังเป็นโครงการฯ ที่บริษัทฯ ได้นำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯมาช่วยเหลือสังคม นั้นก็คือ การนำกลีเซอรีนมาเป็นส่วนผสมในสบู่เหลวล้างมือ มอบให้กับโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนได้ทำความสะอาดมือ ปัจจุบันเราทราบดีว่ามีหลายโรคติดต่อที่เกิดจากการสัมผัส ไม่ว่าจะเป็น โควิด 19 หรือ โรคอันตรายที่เกิดจากการละเลยดูแลล้างมือทำความสะอาด เช่น โรคบิด โรคอุจจาระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคตาแดง กลากเกลื้อน โรคหวัด เป็นต้น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆและโรงเรียน  GGC ตั้งใจที่จะขยายโครงการฯอย่างต่อเนื่อง หวังที่จะเห็นเด็กและเยาวชนไทย เรียนดีมีสุขภาพแข็งแรงครับ "

สำหรับกิจกรรมโครงการ Green Health Model ในปีนี้ ประกอบไปด้วย การให้ความรู้และสอนการล้างมืออย่างถูกวิธี ให้ความรู้เรื่องการเลือกใช้สบู่เหลวและเจลแอลกอฮอล์ในสถานการณ์ต่างๆ การทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน น้องๆต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้ร่วมเฟ้นหาตัวแทนนักเรียน แต่งตั้งให้เป็น Green Health Model ประจำโรงเรียน คัดเลือกน้องๆ 14 คน จาก 7 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดตากวน โรงเรียนบ้านพยูน โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โรงเรียนวัดประชุมมิตร โรงเรียนวัดมาบชลูด โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง และโรงเรียนบ้านเขาซก จังหวัดชลบุรี เพื่อแบบอย่างด้านการดูแลสุขอนามัยและทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และดูแลเพื่อนๆนักเรียนให้มีสุขอนามัยที่ดีต่อไป

ด้าน ด.ช. นพเก้า ไทรใหญ่ มือตอบคำถามแห่งโรงเรียนวัดตากวน จังหวัดระยอง กล่าวว่า "รู้สึกดีใจที่ได้คัดเลือกให้เป็น Green Health Model ประจำโรงเรียนวัดตากวนครับ ผมขอขอบคุณพี่ๆที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการล้างมืออย่างถูกวิธี การเลือกใช้สบู่เหลวและเจลแอลกฮอล์ครับ ความรู้ที่ได้ไปในวันนี้ผมในฐานะ Green Health Model จะนำความรู้ไปมอบให้กับเพื่อนๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทุกๆคนในโรงเรียนตลอดไปครับ"

มากันที่อีกหนึ่งสาวน้อยจากโรงเรียนบ้านพยูน ด.ญ. ไอยดา เล็กทองแดง เธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ตื่นเต้นว่า "หนูภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น Green Health Model ของโรงเรียนบ้านพยูนค่ะ เมื่อก่อนเราอาจจะละเลยในการล้างมือ แต่มาวันนี้การล้างมืออย่างถูกวิธีสำคัญมาก และช่วยป้องกันเราจากเชื้อไวรัสต่างๆได้อีกด้วยค่ะ"

สุดท้ายนี้ GGC เชื่อมั่นว่ากิจกรรม "Green Health Model" ที่เกิดขึ้นในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้น้องๆ หันมาใส่ใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการล้างมืออย่างถูกวิธี ให้ความสำคัญกับการป้องกันและดูแลตัวเองมากขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าองค์ความรู้ที่นำมามอบให้ในวันนี้ จะช่วยให้น้องๆ สามารถนำไปปฎิบัติในชีวิตประจำวัน และส่งต่อองค์ความรู้สู่เพื่อนๆ ในโรงเรียนคนในครอบครัวและสังคมต่อไป ซึ่งในอนาคต GGC มีแผนที่จะนำองค์ความรู้ในการล้างมือและเฟ้นหานักเรียนต้นแบบแก่โรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศ

GGC ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน มาร่วมกด Like และแสดงความคิดเห็นผ่านเพจ                             Facebook : CSR & PR Global Green Chemicals ว่า "อยากจะมอบสบู่เหลวของ GGC ให้กับโรงเรียนไหนในประเทศไทย เพื่อให้ทางโรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์และดูแลสุขอนามัยที่ดีแก่นักเรียน" โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในเดือนตุลาคมนี้

Comment : GGC เปิดตัวโครงการ Green Health Model
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ