กระทรวงพลังงานเดินหน้าปราบทุจริต 

นายกุลิศ  สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ตอกย้ำนโยบายปราบทุจริตของกระทรวงพลังงานว่า มีความชัดเจนตามขั้นตอนตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ทั้งการสร้างสังคมกระทรวงพลังงานไม่ทนต่อการทุจริต การพัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก และการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพลังงานได้ปลูกฝังสร้างความรู้ความเข้าใจต่อข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่มาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับมีการจัดการความผิดทางวินัยกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง  เพราะตระหนักดีในนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญด้านการปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง     

 สำหรับกรณีล่าสุดเรื่องข้าราชการมีพฤติกรรมเรียกรับผลประโยชน์นั้น กระทรวงพลังงานขอยืนยันว่าหลังจากได้รับข้อมูลร้องเรียนมาจากภาคธุรกิจ ก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานเคร่งครัดในเรื่องการดำเนินการอย่างโปร่งใส โดยหลังจากที่ภาคธุรกิจได้ประสานงานกับสำนักงาน ป.ป.ท. กระทรวงพลังงานจึงได้รับแจ้งจากสำนักงาน ป.ป.ท. และให้สำนักงาน ป.ป.ท. ดำเนินการตามขั้นตอนในการสืบสวนหาข้อมูลผู้กระทำความผิดจนมาถึงการจับกุมที่เกิดขึ้นเมื่อวาน   ซึ่งได้ทราบข้อมูลจากอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานถึงขั้นตอนและระเบียบในการขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลังน้ำมันแล้วว่า กรมฯมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งในกรณีดังกล่าวอาจต้องนำมาวิเคราะห์หาสาเหตุอีกครั้งเพื่อปิดรอยรั่วในการปฏิบัติเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้     โดยขั้นตอนต่อจากนี้ในการดำเนินการต่อผู้กระทำความผิด คือ ในวันนี้ให้อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานออกคำสั่งให้ข้าราชการรายดังกล่าวออกให้จากราชการไว้ก่อน  และให้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง   ซึ่งคณะกรรมการฯต้องสรุปผลให้ได้ภายใน 7 วัน ซึ่งก็ต้องมาดูรายละเอียดการสรุปผลสอบอีกทีเพื่อดำเนินการขั้นต่อไป

"เมื่อวานมีภาคเอกชนสะท้อนถึงความมั่นใจในความจริงจังของกระทรวงพลังงานต่อเรื่องดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาผมได้สื่อสารไปยังหน่วยงานต่างๆภายในกระทรวงทั้งส่วนกลางและภูมิภาคแล้วว่า กระทรวงพลังงานมีนโยบายการทำงานที่โปร่งใส ไม่ทุจริต ตรวจสอบได้ ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างจริงจัง  ซึ่งกระทรวงจะทำงานร่วมกับ ป.ป.ท.เพื่อปฏิบัติการเรื่องดังกล่าวต่อไป  เพื่อยกระดับการทำงานในหน่วยงานภาครัฐไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้นอีก  ทั้งนี้หากประชาชนผู้ประกอบการหรือภาคเอกชนได้รับความเสียหายจากการเรียกรับผลประโยชน์จากบุคลากรในกระทรวงพลังงาน ท่านสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวมาได้ที่ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน หรือสามารถส่งเรื่องไปที่ ป.ป.ท. ได้ทันที เพราะทั้งสองหน่วยงานจะจับมือร่วมปราบปรามเรื่องนี้อย่างจริงจัง"ปลัดกระทรวงพลังงานกล่าว

Comment : กระทรวงพลังงานเดินหน้าปราบทุจริต
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ