ราคาน้ำมันไบโอดีเซลต้นเดือนตุลาคมใกล้ 30 บาท 

 นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถีงราคาไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ยช่วงวันที่ 28 กันยายน- 4 ตุลาคม 63 อยู่ที่ 29.59 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 2.14 บาทต่อลิตร ส่วนราคาผลปาล์มน้ำมัน วันที่ 21-25 กันยายน 63 เฉลี่ยอยู่ที่ 4.60-4.80 บาทต่อกิโลกรัม ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 25.00-26.00 บาทต่อกิโลกรัม โดยเดือนสิงหาคม 63 มีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 61.21 ล้านลิตรต่อวัน และปริมาณการใช้ B100 ในเดือนสิงหาคม 63 เท่ากับ 4.95 ล้านลิตร/วัน เนื่องจากสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 4.96 ล้านลิตรต่อวัน นายวัฒนพงษ์ กล่าว

สถานการณ์ไบโอดีเซล (B100): ราคาน้ำมันไบโอดีเซลอ้างอิงเฉลี่ย 28 ก.ย.- 4 ต.ค. 2563 อยู่ที่ 29.59 บาทต่อลิตร เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 2.14 บาทต่อลิตร

• สถานการณ์ราคาผลปาล์มน้ำมัน ณ วันที่ 21-25 ก.ย. 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 4.60-4.80 บาทต่อกก. ราคาน้ำมันปาล์มดิบอยู่ที่ 25.00-26.00 บาทต่อ กก. ปริมาณสต๊อกคงเหลือหักน้ำมันปาล์มดิบของ กฟผ. ณ สิ้นเดือน ส.ค. ประมาณ 538,523 ตัน ลดลงจากเดือน ก.ค. 26,212 ตัน ส่วนสต็อกน้ำมันไบโอดีเซล (B100) ณ สิ้นเดือน ส.ค. 63 เท่ากับ 8,905 ตัน

• สถานการณ์การผลิตปาล์มน้ำมัน ปี 2563 มีเนื้อที่ให้ผล 5.81 ล้านไร่ ผลผลิต 19.24 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 3.31 ตันต่อไร่ โดยในปี 2563 (ม.ค.-ส.ค.) อัตราสกัดน้ำมันเฉลี่ยร้อยละ 17.43 และมีการส่งออก CPO 120,909 ตัน โดยมีความต้องการใช้ในประเทศ ด้านบริโภค และอุตสาหกรรมอื่น 788,193 ตัน และความต้องการใช้ด้านน้ำมันไบโอดีเซล 915,839 ตัน ตั้งแต่ต้นปี 2563 (ม.ค.-ส.ค. 63)

• จากข้อมูลปริมาณการใช้เดือน ส.ค. 63 มีการใช้น้ำมันดีเซลประมาณ 61.21 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือน ก.ค.63 ประมาณ 1.47 ล้านลิตร/วัน ซึ่งปริมาณการใช้ B100 ในเดือน ส.ค. 63 เท่ากับ 4.95 ล้านลิตร/วัน ต่ำกว่าปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลในเดือน ก.ค. เพียงเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลประมาณ 4.96 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากเดือน ก.ค.63 ประมาณ 0.14 ล้านลิตร/วัน

สถานการณ์เอทานอล: ราคาเอทานอลอ้างอิง ในเดือนกันยายน 2563 อยู่ที่ 23.16 บาทต่อลิตร โดยราคาเอทานอลในกันยายนอยู่ที่ 23.16 บาทต่อลิตร โดยไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนก่อน เนื่องจากเป็นราคาซื้อขายแบบระยะยาวของผู้ค้า

Comment : ราคาน้ำมันไบโอดีเซลต้นเดือนตุลาคมใกล้ 30 บาท