ราคาSpot LNG ปรับตัวสูงขึ้น จากความต้องการใช้ในเอเซียสูงเพื่อทดแทน รฟ.นิวเคลียร์ 

 

 นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เผยถึงราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.137 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 4.837 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู จากความต้องการ LNG จากประเทศผู้ใช้เพิ่มสูงขึ้น อาทิ บริษัท KOGAS ประเทศเกาหลีใต้และบริษัท CPC ประเทศไต้หวัน ได้เข้าจัดหาเที่ยวเรือ Spot LNG สำหรับส่งมอบในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนจำนวนหลายเที่ยวเรือ ทั้งนี้คาดว่าประเทศเกาหลีใต้ต้องจัดหาเที่ยวเรือเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า เนื่องจากการหยุดการทำงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จำนวน 6 แห่ง ในขณะที่ไต้หวันเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าสู่ฤดูหนาวที่มีความต้องการใช้ LNG สูง ประกอบกับการหยุดการผลิตและส่งออก LNG ของโครงการ Cameron LNG ประเทศสหรัฐฯ และโครงการ Gorgon LNG ประเทศออสเตรเลีย ทำให้อุปทานในตลาดลดลง นายวัฒนพงษ์ฯ กล่าว

• สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) พฤษภาคม 2563

- ราคาก๊าซธรรมชาติ (Pool) เดือนสิงหาคม 2563 อยู่ที่ 202.7124 บาท/ล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 5.2882 บาท/ล้านบีทียู จากราคาก๊าซฯ จาก LNG ปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย

- ราคา Spot LNG เฉลี่ยเดือนสิงหาคม 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.3508 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 3.7298 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู

• ปัจจุบันราคาขายปลีกก๊าซ NGV (สถานีภายในรัศมี 50 กม. จากสถานีแม่)

รถยนต์ส่วนบุคคล 14.17 บาท/กก. รถยนต์สาธารณะ 13.62 บาท/กก. สำหรับสถานีลูกที่อยู่ไกลสถานีแม่มากที่สุด (ไม่รวมภาษี อบจ. 18.17 บาท/กก.) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV อยู่ที่ 3,991 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 165.31 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการ NGV สะสมจำนวน 511 สถานี ทั้งนี้ มีสถานีบริการที่ยังเปิดให้บริการทั้งหมด 431 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 19 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 412 สถานี

Comment : ราคาSpot LNG ปรับตัวสูงขึ้น จากความต้องการใช้ในเอเซียสูงเพื่อทดแทน รฟ.นิวเคลียร์
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ