ผู้ค้าปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 20-40 สตางค์ต่อลิตร
ปตท.และบางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 0.40 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.20 บาทต่อลิตร มีผล 30 ต.ค. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 28.56, GSH95 = 21.15, E20 = 19.64, GSH91 = 20.88, E85 = 17.64, HSD-B7 = 21.49, HSD-B10 = 18.49, HSD-B20 = 18.24, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 25.94 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง 20-40 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ