ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 15-30 สตางค์ต่อลิตร 

ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.15 บาทต่อลิตร มีผล 7 พ.ย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 28.76, GSH95 = 21.35, E20 = 19.84, GSH91 = 21.08, E85 = 17.69, HSD-B7 = 21.89, HSD-B10 = 18.89, HSD-B20 = 18.64, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 26.34 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 15-30 สตางค์ต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ