ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.30-0.60 บาทต่อลิตร 

ปตท.และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลทุกชนิด ปรับขึ้น 0.60 บาทต่อลิตร มีผล 12 พย. 2563 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้  ULG = 29.26, GSH95 = 21.85, E20 = 20.34, GSH91 = 21.58, E85 = 17.99, HSD- B7= 22.89, HSD-B10 = 18.89, HSD-B20 = 19.64, ดีเซลพรีเมี่ยม B7 = 27.34 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร


Comment : ผู้ค้าปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดขึ้น 0.30-0.60 บาทต่อลิตร
รายการอื่นๆที่น่าสนใจ